Informació tècnica

Aventura (Elit) Temps màxim 6 hores.

Dificultat tècnica i física: Alta/Alta

-Rogaine:
Mapa de 30 km2

-BTT-O :

22Km +800m


-Treking + Escalada + Proves especials:

8Km +400m

Open Temps màxim 5 hores.

Dificultat tècnica i física: Alta/Mitja

-Rogaine:
Mapa de 30 km2

-BTT-O :

18Km +600m

-Treking + Escalada + Proves especials:

8Km +400m
Familiar Temps máxim 2 hores

Dificultat tècnica i física: Baixa/Baixa

-Mini Rogaine.

-Treking + Tir amb Arc + Prova especial.

-Orientació Urbana.


Material obligatori (Aventura/Open)

Per equip:

Farmaciola (material mínim: gases, betadine, tisores, benes i esparadrap)

Mòbil engegat amb el telèfon de l’organització.

Full de ruta i mapes lliurats per l’organització.

Arnes d´escalada, mosquetó

Guants (serveixen els de la BTT)

Brúixola.


Per participant: 

BTT

Casc (orientació modalitat amb BTT, escalada)

Jaqueta impermeable. 

Manta d’emergència.

Targeta sportident.

Xiulet.

Dipòsit aigua: mínim 500 ml.

Menjar (3 barretes d’emergència)


Motxilla
Material obligatori (Familiar)

Per equip:

Farmaciola (material mínim: gases, betadine, tisores, benes i esparadrap)

Mòbil engegat amb el telèfon de l’organització.

Full de ruta i mapes lliurats per l’organització.

Brúixola.


Per participant: 

Jaqueta impermeable. 

Manta d’emergència.

Targeta sportident.

Xiulet.

Dipòsit aigua: mínim 500 ml.

Menjar (3 barretes d’emergència)

MotxillaEnglish Information


Technic Information

Adventure (Elite) Maximum time 6 hours.

Technical & physical Difficulty: High/High

-Rogaine:
Map of 30 km2

-BTT-O:
22Km + 800m

-Trekking + Climbing + Special tests:
8Km +400mOpen (Adventure) Maximum time 5 hours.

Technical & physical Difficulty: High/Medium

-Rogaine:
Map de 30 km2

-BTT-O:
18Km +600m

-Trekking + Climbing + Special tests:
8Km +400m


Familiar Maximum time 2 hours.

Technical & physical Difficulty: Low/Low

Mini Rogaine

Trekking + Archery + Special test.


Urban orientation.


Required material (Adventure / Open)

For team:

First Aid Kit (minimum material: gauze, betadine, scissors, bandages and tape)

Mobile phone launched with the number organization.

Roadmap and maps delivered by the organization.

Compass.For component:

MTB

Helmet (orientation MTB, Climbing)

Waterproof jacket.

Emergency blanket.

Sportident card.

Climbing harness, carabiner.


Gloves (serve MTB)

Whistle.

Water tank: minimum 500 ml.

Food (3 bars of emergency)

Backpack


Required material (Familiar)

For team:

First Aid Kit (minimum material: gauze, betadine, scissors, bandages and tape)

Mobile phone launched with the number organization.

Roadmap and maps delivered by the organization.

Compass.


For component::

Waterproof jacket.

Emergency blanket.

Sportident card.

Whistle.

Water tank: minimum 500 ml.

Food (3 bars of emergency)

Backpack